φ4 直通节流阀

概述

φ4直通式节流阀是一种直通式流量控制阀,用于流量的调节和控制,手动旋钮控制调节,可完全锁定关闭。

尺寸图纸

5639d68d35809.png

搭建案例

1317.jpg

59013-connector.jpg

results matching ""

    No results matching ""